logo

 Česká speleologická společnost


  základní organizace 5-02 Albeřice

 O NÁS
   ÚVOD
   KONTAKTY
   PROFESIONÁLNÍ ČINNOST
   POVZBUZENÍ OD DĚDEČKA
   LEDOVÉ ŠÍLENSTVÍ
   UŽITEČNĚ STRÁVENÁ SOBOTA
   SVÍTÍCÍ KRÁPNÍKY
   OWENSKÁ ZÁHADA

 OBŘÍ DŮL - KOVÁRNA
   TURISTICKÝ PROVOZ
   ZÁKLADNÍ INFORMACE

 ALBEŘICKÁ JESKYNĚ
   FILM

 MEDVĚDÍ JESKYNĚ
   ZÁKLADNÍ INFORMACE

 PUBLIKAČNÍ ČINNOST
   SEZNAM PUBLIKACÍ
   ODBORNÉ ČLÁNKY

  ODBORNÉ ČLÁNKY

Přehled odborných článků s abstrakty v češtině a angličtině. Články jsou ve formátu pdf. Soubor se vám buď otevře ve vašem prohlížeči pdf, nebo se nabídne jeho stažení (podle nastavení vašeho prohlížeče).

Přehled existujících důlních děl a montánních tvarů a průřez historií dobývání rud a průzkumných prací v Obřím dole (východní Krkonoše) soubor pdf (velikost 943 kB)

Práce shrnuje dosavadní výsledky bánsko-historických průzkumu na polymetalickém ložisku Obří důl ve východních Krkonoších. Důlní díla a montánní tvary byly podrobně zmapovány a rozděleny pro přehlednost do 41 skupin, z nichž důlních děl je prokazatelně 28. V přehledu je podána jejich stručná charakteristika a podrobněji je popsán důlní soubor Kovárna s komorovými dobývkami, který je nejvýznamnejším dulním dílem v Obřím dole i v celých Krkonoších. V rozmezí let 1511 až 1931 se zde těžil především arzenopyrit, chalkopyrit a v menší míře i pyrhotin. Diskutována je rozdílnost názoru na genezi ložiska, rozpory v publikacích o historii težby a v některých případech i nesoulad terénního výzkumu s historickými dokumenty. Nově jsou prezentovány výsledky průzkumu důlního komplexu Kovárna, realizovaného v letech 1988-2010 Českou speleologickou spolecností Albeřice, a rovněž informace o zpřístupňování a turistickém provozu části tohoto důlního souboru.

The thesis summarizes the results of the historical mining explorations of the polymetallic deposit in Obří důl in the eastern part of the Giant Mts (Krkonoše in Czech, Karkonosze in Polish). The mines and the surficial mining landforms were mapped in detail and divided into 41 groups, 28 of which are demonstrably mines. Their characteristics are given in the overview and the Kovárna mining complex with chamber stopes, the most important mine in Obří důl valley and also in the whole Krkonoše Mts, is described. Mainly arsenopyrite, chalcopyrite and to a lesser extent pyrrhotite were mined between 1511 and 1931. The divergence of views on the deposit genesis is discussed, together with the contradictions in different publications about the mining history and, in some cases, the discordance between field research and historical documents. The paper provides new results of the explorations carried out by the Česká speleologická společnost Albeřice (The Czech Speleological Society) from 1988 to 2010 and information about the accessibility and running of the open part of the Kovárna mining complex for tourists.


Situační mapa důlních děl a montánních tvarů v Obřím dole soubor pdf (velikost 842 kB)


Produkce mědi a arzeniku Riesenhainské huti v Peci pod Sněžkou v letech 1828 –1868 soubor pdf (velikost 487 kB)

V práci je popsána stručná historie nákladnictva Riesenhainské hutě, důlní míry a důlní díla k ní náležející, a stejně tak i surovinové zdroje v Obřím dole a Horní Malé Úpě. Porovnáním produkce mědi a arzeniku z archiválií s údaji produkce mědi a arzeniku z výkazů produkce celého rakouského císařství pro Čechy, je v obou těchto produkcích v Čechách pro období let 1828-1868 (u arzeniku 1828-1868, u mědi 1830-1853), prokázáno monopolní postavení hutě.

The thesis presents a short history of mining costs in / a list of historical owners of the Riesenhain Works, the allotments and mine workings of the work as well as the natural resources in Obří důl Valley and the town of Horní Malá Úpa. The work had a monopoly position in the Czech market in 1828-1868 (at arsenic 1828-1868, at copper 1830-1853) as shown in the records on copper and arsenic production in the Austrian Monarchy.


Hydroxylapatit z Medvědí jeskyně u Horního Maršova v Krkonoších (Česká republika) soubor pdf (velikost 2,05 MB)

Hydroxylapatit byl nalezený v Medvědí jeskyni u Svobody nad Úpou v Krkonoších. Je obsažen ve fragmentech stalaktitů, kde se koncentruje v paralelních přírůstkových vrstvičkách 1 až 2 mm silných. Parametry hydroxylapatitu z práškové X-ray analýzy jsou: a 9.427(9) Å, c 6.8736(4) Å a V 529.0(5) ų.

Hydroxylapatite was found in the Medvědí cave near Horní Maršov in Krkonoše Mountains (Czech Republic). It was identified as part of the stalactite fragments, where it forms upper, grey-brown finely paralelly folded compact inkrement layer 1 - 2 mm thick. The unit cell parameters of hydroxylapatite, refined from powder X-ray data, are a 9.427(9) Å, c 6.8736(4) Å a V 529.0(5) ų.


Medvědí jeskyně ve východních Krkonoších (Česká republika), předběžná zpráva soubor pdf (velikost 1,7 MB)

Příspěvek podává základní popis 5 metrů dlouhé Medvědí jeskyně a jejího odlámaného torza ve východních Krkonoších a shrnuje předběžné výsledky průzkumných prací z let 2010 - 2012. Pod deskou podlahových sintrů až 30 centimetrů mocných a podložních jeskynních hlín bylo nalezeno množství fosílii. Doposud získaná fauna zahrnuje nejméně 14 taxonů dokládající stáří časného holocénu.

This paper describes a 5m long cavity, Bear Cave and its remains after quarrying in the eastern part of the Krkonoše Mountains, and it sums up preliminary results of research in 2010-2012. A 30 cm thick flowstone overlies cave earth which contains a lot of fossils. The available fauna of at least 14 mammalian taxa represents the Early Holocene community. [ zpět ]  [ domů ] © webmaster  18.5.2020