logo

 Česká speleologická společnost


  základní organizace 5-02 Albeřice

 O NÁS
   ÚVOD
   KONTAKTY
   POVZBUZENÍ OD DĚDEČKA
   LEDOVÉ ŠÍLENSTVÍ
   UŽITEČNĚ STRÁVENÁ SOBOTA
   SVÍTÍCÍ KRÁPNÍKY
   OWENSKÁ ZÁHADA

 OBŘÍ DŮL-GEOLOGICKÁ
 EXPOZICE KOVÁRNA

   TURISTICKÝ PROVOZ
   ZÁKLADNÍ INFORMACE
   BASIC INFORMATION english version
   ZAHÁJENÍ PROJEKTU
   ZMÁHÁNÍ ŠTOLY PROKOP
   SKALNÍ ÚSEK ŠTOLY PROKOP
   KONSTRUKCE V TÉTO ŠTOLE
   UKONČENÍ PROJEKTU
   FILMY
   FOTOGRAFIE
   ODBORNÉ ČLÁNKYčesky english

 ALBEŘICKÁ JESKYNĚ
   ZÁKLADNÍ INFORMACE
   BASIC INFORMATION english version
   FILMY
   FOTOGRAFIE
   PHOTOS english version
   ODBORNÉ ČLÁNKYčesky english

 ALBEŘICE
   FOTOGRAFIE

 CELNÍ JESKYNĚ
   ZÁKLADNÍ INFORMACE
   HISTORICKÉ FOTOGRAFIE
   ODBORNÉ ČLÁNKYčesky english

 JESKYNĚ TRUCOVNA
   ZÁKLADNÍ INFORMACE
   ODBORNÉ ČLÁNKYčesky english

 KRAKONOŠOVA JESKYNĚ
   ZÁKLADNÍ INFORMACE
   FOTOGRAFIE
   ODBORNÉ ČLÁNKYčesky english

 MEDVĚDÍ JESKYNĚ
   ZÁKLADNÍ INFORMACE
   ODBORNÉ ČLÁNKYčesky english

 HISTORICKÉ FOTOGRAFIE
   SPELEOLOG 1. STUPNĚ
   KONGRES 1989 BUDAPEŠŤ
   SPELEOSETKÁNÍ 1982
   SPELEOSETKÁNÍ 1986
   1. VS ČSS 1990
   JOSEFOVSKÁ STOKA II.
   LOUČEŇ -STOKY
   EXPEDICE KRN 85
   SPELEOFÓRUM 85

 PUBLIKAČNÍ ČINNOST
   SEZNAM PUBLIKACÍ
   ODBORNÉ ČLÁNKYčesky english

  ODBORNÉ ČLÁNKY O CELNÍ JESKYNI

Přehled odborných článků o Celní jeskyni s abstrakty v češtině a angličtině. Články jsou ve formátu pdf. Soubor se vám buď otevře ve vašem prohlížeči pdf, nebo se nabídne jeho stažení (podle nastavení vašeho prohlížeče).


Celní jeskyně v Horních Albeřicích v Krkonoších soubor pdf (velikost 1,5 MB)

Práce shrnuje výsledky průzkumu a výzkumu jeskyně od roku 1974 do roku 2015 včetně vyhodnocení archivních materiálů. Jeskyně je dlouhá 119 m s denivelací -21,4 m. Podstatná část chodeb je nepravidelného oválného průřezu s množstvím stropních kapes, kanálů a na reliktů zarovnaných stropů. Prostory jsou závislé především na poruchách směru zhruba Z - V se sklonem 20 až 40° k jihu. Část prostor vyplňuje prachovitý až prachovito-jílovitý sediment s podílem křemene a muskovitu. V nejnižším místě se vzniká jezero o hloubce několika metrů závislé na dešťových srážkách. Jeskyně má v zimním období dynamické proudění vzduchu směrem dovnitř. Vývoj probíhal ve fázích. Nejprve došlo ke vniku izolovaných dutin, jejich postupnému propojení a následnému vyplachování sedimentů. Vchod byl odkryt při těžbě v lomu a byl zde pravděpodobně odlámán větší jeskynní systém. Do jeskyně napadalo značné množství lomové sutě a některé prostory byly částečně pozměněny při speleologických pracích.

Celní Cave at Horní Albeřice in the Krkonoše Mts.
Abstract:
Results of research and exploration in the cave from 1974 to 2015 are summarized including the evaluation of archival data. The cave is 119 m long with an altitude difference of -21.4 m. A substantial part of the corridors have irregular, oval cross section, with many ceiling pockets and channels and with relicts of flat solution roofs. Cave spaces are controlled primarily by fractures approx. W-E-striking and dipping at 20-40° to the South. Some of the spaces are filled with silt- to silt/clay-dominated sediment with quartz and muscovite. Several meters deep lake floods the cave bottom oscillating according to the precipitation. In winter, a dynamic air flow into the cave is observed. Three stages of cave development are distinguished. Isolated cavities were formed first, later became interconnected, and their sedimentary fill was subsequent removed. The cave entrance was discovered during quarrying. A rather large cave system has been probably removed by limestone exploitation in quarry. The cave became filled with considerable amounts of quarry rubble, and some cave spaces have been partly altered during speleological exploration.Geologická mapa, plán a rozvinutý vertikální řez Celní jeskyně soubor pdf (velikost 3,9 MB)


Radko Tásler, ZO 5-02, Speleo Albeřice

 [ zpět ]  [ domů ] © webmaster  12.06.2024