Česká speleologická společnost je občanské sdružení s celorepublikovou působností sdružující zájemce o speleologii, krasové i pseudokrasové oblasti a jevy, přirozené i umělé podzemní prostory.
Česká speleologická společnost provádí průzkum, výzkum a dokumentaci těchto jevů a prostor a podílí se i na jejich ochraně, využití a popularizaci.
Těžiště činnosti spočívá na základních organizacích, které mají právní subjektivitu. V současné době jich je asi 66. A základní organizace 5-02 Albeřice je jednou z nich.
Základní organizace 5-02 Albeřice vznikla v roce 1973 jako neorganizovaná skupinka pražských gymnazistů a později někteří její členové pracovali v Krasové sekci TISU. V roce 1979 se stala součástí České speleologické společnosti.
Od svého počátku jsme se snažili naši zájmovou činnost financovat sami z různých brigád a příležitostných prací. V roce 1988 se z některých členů stali profesionální zaměstanci, z kterých se později vytvořila profesionální pracovní skupina pracující pod obchodní značkou Speleo Albeřice. Při naší profesionální činnosti využíváme nejen špičkovou speleologickou techniku, ale i bohaté zkušenosti z naší praxe a odborné praxe našich specialistů. Velmi často se naše dobrovolná činnost prolíná s profesionální a na mnoha akcích se zúčastňují i členové jiných základních organizací.
Dobrovolná činnost se soustřeďuje na systematický průzkum jeskyní a historických důlních děl východních Krkonoš. Organizujeme též průzkumné expedice do zahraničí.
Profesionálně se zabýváme především průzkumem a opravami kanalizačních stok a starých podzemních prostor, uzavíráním důlních děl a geologickým průzkumem. Podrobnější informace naleznete v nabídce služeb. Profesionálně působíme nebo jsme působili na mnoha místech po celé České republice. Z různých akcí máme též sestaveny přednášky s diapozitivy.
Budeme se vám snažit představit naše nejvýznamnější akce a lokality, na kterých pracujeme. Informace průběžně doplňujeme a rozšiřujeme. Musíme též upozornit, že informace z profesionálních akcí jsou majetkem zákazníka a můžeme je zveřejnit pouze na vyžádání a se souhlasem zákazníka.

 [ zpět ]  [ domů ] © webmaster  29.3.2008