ZÁKLADNÍ INFORMACE

Základní organizace ZO 5-02 Albeřice je pobočný spolek České speleologické společnosti s právní subjektivitou. Naší "domovskou" oblastí jsou východní Krkonoše, kde se od roku 1973, kdy náš spolek neoficiálně vznikl, zabýváme průzkumem, výzkumem a objevováním jeskyní a historických důlních děl. Podzemní prostory mapujeme, fotografujeme a provádíme v nich odborný výzkum. V jeskyních to je především výzkum, který objasňuje jejich vznik, jak v nich cirkuluje voda, proudí vzduch, vznikají krápníky a jak jsou staré a kolik kde a kdy zimuje netopýrů. V důlních dílech se zaměřujeme hlavně na geologii, mineralogii a způsob staré těžby. Dokumentujeme i relikty důlní techniky, výstroje, nářadí i pozůstatky projevů dolování na povrchu. Snažíme se proniknout i do historie dolování v Krkonoších. Naší značkovou lodí na poli bádání v důlních dílech je podzemí Sněžky, kde jsme zachránili a spřístupnili historické důlní dílo Kovárna.

Naše průzkumné cesty vedly na Slovensko, do Rakouska, Polska, Maďarska, Rumunska, Francie, Itálie a především do Julských Alp ve Slovinsku, kde počet výprav dosáhl několik desítek. Bádali jsme jeskyně i na Tasmánii, v Austrálii, ve Venezuele a největší úspěch jsme dosáhli na Nové Zélandu objevem jeskyně Bohemia.

Důležitá je i naše profesionální činnost, kde svých zkušeností s podzemím využíváme při průzkumu a opravách starých podzemních objektů a velkoprůměrových kanalizačních stok. Zisk z této činnosti používáme na výše zmíněný průzkum a výzkum, vydávání publikací a pořádání výstav a přednášek.

Podstatnou část výsledků naší činnosti se budeme snažit seriózním způsobem presentovat na těchto stránkách. Upozorňujeme, že fotografie a plánky jsou chráněny autorským právem a při využití informací pro další zpracování je nutné řádně citovat zdroj. Originály fotografií, plánků i jiné materiály rádi po dohodě poskytneme.

 [ zpět ]  [ domů ] © webmaster  16.3.2018     
logo

 Česká speleologická společnost


  základní organizace 5-02 Albeřice

 O NÁS

   ZÁKLADNÍ INFORMACE
   KONTAKTY
   PROFESIONÁLNÍ ČINNOST

 OBŘÍ DŮL - KOVÁRNA

   TURISTICKÝ PROVOZ